לוגו ארקא חתוך.jpg

HA HOUSE

גודל מגרש: 350 מ״ר

שטח בנוי: קומת קרקע וקומה א׳ 190 מ״ר + 60  מ״ר מרתף