לוגו ארקא חתוך.jpg

JA HOUSE

גודל מגרש: 350 מ״ר

שטח בנוי: קומת קרקע וקומה א׳ 175 מ״ר + 90  מ״ר מרתף