לוגו ארקא חתוך.jpg

AD HOUSE

גודל מגרש: 500 מ״ר

שטח בנוי: קומת קרקע וקומה א׳ 250 מ״ר + 120  מ״ר מרתף