לוגו ארקא חתוך.jpg

AK HOUSE

 גודל מגרש: 370 מ״ר

שטח בנוי: קומת קרקע וקומה א' 150 מ״ר + 75 מ״ר מרתף