לוגו ארקא חתוך.jpg

TM HOUSE

גודל מגרש: 500 מ״ר

שטח בנוי: קומת קרקע וקומה א׳ 175 מ״ר + 70 מ״ר מרתף