לוגו ארקא חתוך.jpg

ZL HOUSE

גודל מגרש: 500 מ״ר

שטח בנוי: קומת קרקע וקומה א׳ 300 מ״ר + 80  מ״ר מרתף