לוגו ארקא חתוך.jpg

BE HOUSE

גודל מגרש: 500 מ״ר

שטח בנוי: קומת קרקע וקומה א׳ 160 מ״ר + 150 מ״ר מרתף